Privacy and Cookie information

We use a small number of cookies on this website to make the website as useful as possible. None of these cookies collect any personal information. To find out more about these cookies and how to control their use, see our Privacy and Cookies Policy.

close

QBE Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2016 QBE Insurance (Europe) Limited v súvislosti s predajom svojich podnikateľských aktivít poverila poisťovňu Colonnade Insurance S.A. správou všetkých poistných zmlúv a likvidáciou všetkých poistných udalostí. Z rovnakého dôvodu a s platnosťou od rovnakého dátumu QBE v Slovenskej republike už neuzatvára nové poistné zmluvy. Od 1.5.2016 prešli všetci zamestnanci slovenskej pobočky QBE do slovenskej pobočky Colonnade (www.colonnade.sk).


QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561
konajúca prostredníctvom
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice IČO: 36 855 472, DIČ: 2022503131, IČ DPH: SK2022503131
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 410/V

Vyberte svoj jazyk

  1. Slovensko
  2. English