Privacy and Cookie information

We use a small number of cookies on this website to make the website as useful as possible. None of these cookies collect any personal information. To find out more about these cookies and how to control their use, see our Privacy and Cookies Policy.

close

QBE Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2016 QBE Insurance (Europe) Limited v súvislosti s predajom svojich podnikateľských aktivít poverila poisťovňu Colonnade Insurance S.A. správou všetkých poistných zmlúv a likvidáciou všetkých poistných udalostí. Z rovnakého dôvodu a s platnosťou od rovnakého dátumu QBE v Slovenskej republike už neuzatvára nové poistné zmluvy. Od 1.5.2016 prešli všetci zamestnanci slovenskej pobočky QBE do slovenskej pobočky Colonnade (www.colonnade.sk).


QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561
konajúca prostredníctvom
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice IČO: 36 855 472, DIČ: 2022503131, IČ DPH: SK2022503131
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 410/V

Vyberte svoj jazyk

  1. Slovensko
  2. English

 

Informácia o navrhovanom prevode poistného kmeňa z QBE do Colonnade
Adobe PDF file Independent Expert Supplemental Report Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Oznam poistníkom QBE Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Otázky a odpovede Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Stručné zhrnutie navrhovaného prevodu a správy nezávislého znalca Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Oznámenie Súdu Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Endorsed Copy of Claim Form with Scheme Document annexed Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Independent Expert Report Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Amended Scheme Document Download Adobe PDF file
Adobe PDF file Comparison document showing amendments made to the Scheme Document annexed to the Claim Form Download Adobe PDF file

Časový harmonogram

Pojednávanie za účelom schválenia prevodu poistného kmeňa sa bude konať 28.7.2017 a poistníci ako aj ďalšie zainteresované strany môžu vzniesť akékoľvek námietky alebo pripomienky do 26.7.2017. Pojednávanie bolo pôvodne naplánované na 13.7.2017. Akákoľvek zmena termínu bude oznámená na tejto internetovej stránke.